CECYLIA DYJAK

Cecylia Dyjak Praxis

CECYLIA DYJAK

Pielęgniarka z oddziału

Szkoły i Kursy:
2001 r. Medyczne Studium Zawodowe – Jarosław
31 marca 2006 r. Szkolenie w zakresie pielęgniarskiej opieki anestezjologicznej i pooperacyjnej w kardiochirurgii
20 kwietnia 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Pielęgniarstwo
21 grudnia 2010 r. Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwa Ratunkowego dla pielęgniarek
22 listopada 2011 r. Dyplom Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
03 czerwca 2012 r. Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Wychowania Fizycznego – Instruktor Rekreacji Ruchowej
Praca:
2003-2005 Wojewódzki Szpital Specjalisty im. F. Chopina w Rzeszowie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki
2006-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii
2016 Szpital Wojewódzki w Koszalinie Szpitalny Oddział Ratunkowy
2019 Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis – Koszalin