Oświadczenie o rezygnacji z usługi

W przypadku rezygnacji z odpłatnej usługi, która została zakupiona za pomocą naszego sklepu internetowego – zakładka „Kupuj online” i ubiegania się o zwrot dokonanej płatności za niezrealizowaną z tego powodu usługę należy złożyć osobiście w naszej Lecznicy wypełnione „Oświadczenie o rezygnacji z usługi” – szczegóły reguluje Regulamin internetowej sprzedaży usług medycznych.