Neurochirurgii

W oddziale neurochirurgii wykonujemy szereg procedur medycznych.

Do najbardziej typowych należą: uwolnienia nerwów obwodowych (np. cieśń nadgarstka), operacje wypadających dysków lędźwiowych.