Zabiegi

W Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej PRAXIS wykonywane są zarówno zabiegi w Ambulatorium, jak i w Oddziałach szpitalnych. Odpowiedniej kwalifikacji do konkretnego zabiegu dokonuje za każdym razem lekarz prowadzący pacjenta.

Wiekszość wykonywanych u nas opearcji to zabiegi wideoskopowe: laparoskopia, artroskopia, kruroskopia, histeroskopia. Zabiegi te są nowoczesnymi, precyzyjnymi operacjami wykonywanymi pod kontrolą toru wizyjnego z powiększeniem obrazu, co zwięskza dokładność i precyzję zabiegu.

Zabiegi wideoskopowe cechuje:

  • mała inwazyjność
  • mniejszy ból pooperacyjny
  • krótszy pobyt w szpitalu
  • lepszy efekt kosmetyczny
  • krótszy okres rekonwalescencji