Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta respektowane są w stosunku do wszystkich naszych pacjentów:

  • świadczenia zdrowotne udzielane w naszej firmie odpowiadają wymaganiom wiedzy medycznej
  • pacjenci mają prawo do natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
  • pacjentom gwarantuje się prawo do intymności oraz poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
  • mają prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza na temat swojego zdrowia oraz proponowanych możliwych metodach diagnostyki i leczenia
  • mają prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
  • prawo wyboru lekarza
  • mają możliwość zapoznania się z Kartą Praw Pacjenta ( dostępna w ambulatorium i w oddziale szpitalnym)
  • wgląd do dokumentacji medycznej
  • prawo do wyrażenia opinii o firmie bądź złożenia skargi.