Laryngologiczny

W oddziale laryngologicznym wykonujemy szereg procedur medycznych.

Do najbardziej typowych należą: operacje migdałków, przegrody nosowej, itp.