Doppler żył

USG dopplerowskie – jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia.
Pozwala na ocenę przepływu krwi w żyłach oraz wykryć nawet niewielkie zmiany w tych naczyniach.

USG dopplerowskim można ocenić

  • Ocenę naczyń żylnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej