Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej są przez nas przetwarzane i przechowywane w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.