Przygotowanie do zabiegu

Każdorazowo pacjent jest informowany przez lekarza o sposobie przygotowania do zabiegu.

Uniwersalną zasadą jest powstrzymanie się od zabiegu planowego w razie ostrej infekcji wirusowej lub bakteryjnej i w pierwszych dniach miesiączki.

Zabiegi na sali operacyjnej, z udziałem anestezjologa wymagają wcześniejszej konsultacji chirurgicznej i anestezjologicznej, w czasie których mogą zostać zlecone badania dodatkowe. Obowiązuje również w takich przypadkach powstrzymanie się od spożywania pokarmów i płynów na 6 godzin przed zabiegiem, a w niektórych przypadkach pacjent zobowiązany jest dodatkowo do wykonania lewatywy lub użycia czopka przeczyszczającego.

Szczegóły można równieź znaleźć przy opisach poszczególnych badań i zabiegów.