KATARZYNA NOWAK

Katarzyna Nowak

KATARZYNA NOWAK

Pielęgniarka - Instrumentariuszka

W zawodzie pracuje 19 lat, od samego początku kariery zawodowej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie na bloku operacyjnym, chirurgii ogólnej – onkologii, neurochirurgii, urologii ponadto w początkowym okresie chirurgii naczyniowej. Od ponad 10 lat w opiece długoterminowej. Od około dwóch lat związana również z Prywatną Lecznicą Chirurgiczną Praxis sp. z o.o.

Szkoły i Kursy:
2003 r. Absolwentka Zespołu Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie
2006 r. Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu
2011 r. Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo Rodzinne dla Pielęgniarek”
2013 r. Kurs Specjalistyczny w dziedzinie „Leczenie ran dla Pielęgniarek”
2014 r. Szkolenie Specjalistyczne w Dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego”
2017 r. Kurs Specjalistyczny „Ordynowanie Leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych”
Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w zawodzie „Technik masażysta”