AGNIESZKA ŁUKASIK

Agnieszka Łukasik Praxis

AGNIESZKA ŁUKASIK

Pielęgniarka oddziałowa

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku Pielęgniarstwo.
W zawodzie pracuje 28 lat. Z Prywatną Lecznicą Chirurgiczną PRAXIS związana jest od przeszło 27 lat.

Szkoły
04.06.1993 Liceum Medyczne w Koszalinie.
06.06.2004 BWSH w Koszalinie – studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej i zdrowotnej.
23.06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – licencjat pielęgniarstwa.
Kursy i Szkolenia:
08-09.10.2005 Kurs Koszalin. ACLS
04.04.2006 Kurs Koszalin. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
06.12.2014 Szkolenie Koszalin. Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych.
04.05.2015-10.06.2015 Kurs specjalistyczny Koszalin- Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
21.06.2018 Szkolenie Koszalin. Postępowanie z raną przewlekłą.