Ginekologiczny

W oddziale ginekologicznym wykonujemy szereg procedur medycznych.

Do najbardziej typowych należą: operacje narządu rodnego, plastyka krocza, operacje nietrzymania moczu.