JOANNA LEBIEDŹ

Joanna Lebiedź

JOANNA LEBIEDŹ

Pielęgniarka - specjalista ortopodolog

Sprawdź również:

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku Pielęgniarstwo. W zawodzie pracuje 19 lat. Z Prywatną Lecznicą Chirurgiczną PRAXIS związana od przeszło 14 lat.

W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu uzyskując tytuł specjalista Ortopodolog.

W zakresie ortopodologii zajmuje się diagnostyką stóp i projektowaniem wkładek indywidualnych oraz postępowaniem pielęgnacyjno-leczniczym w chorobach stóp i paznokci.

Szkoły
23.06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – licencjat pielęgniarstwa
06.09.2019 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im.prof. Kazimiery Malinowskiej w Poznaniu – studia
podyplomowe spec. Ortopodolog
Kursy i Szkolenia:
06.12.2014 Szkolenie Koszalin. Nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych.
04.05.2015 – 10.06.2015 Kurs specjalistyczny Koszalin – Kompleksowa pielegniarska opieka nad pacjentem z
najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
20.11.2016 Kurs Szczecin Pedicure medyczny.
7.10.2017 Kurs Szczecin Kompleksowa diagnostyka stop I projektowanie wkładek indywidualnych.
19.11.2019 Szkolenie w Koszalinie Profilaktyka zakażeń w aspekcie leczenia ran I odleżyn.
2.12.2019 projektowanie wkładek odciążających, taping podologiczny.
11.12.2019 Metodologia badań stóp I stawu skokowo- goleniowego.