Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka to stan chorobowy powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego. Doprowadza to do stopniowego uszkadzania włókien czuciowych i ruchowych tego nerwu.

Przyczyny i objawy:

Zespół cieśni nadgarstka występuje częściej u kobiet. Przyczyną może być reumatoidalne zapalenie stawów, może też mieć związek z długotrwałym przeciążaniem nadgarstków (maszynopisanie, praca z myszką komputera).

Do objawów klinicznych należą:

  • Objawy są najczęściej obustronne ale bardziej nasilone w ręce dominującej
  • Mrowienie i ból w nadgarstku, w okolicy kciuka i wskaziciela
  • Zanik mięśni kłębu kciuka
  • Osłabienie chwytu i ograniczenie ruchów
  • Wypadanie z dłoni trzymanych przedmiotów, brak precyzji np. przy zapinaniu guzików, nawlekaniu igły itp.

Objawy nasilają się w nocy i po uniesieniu kończyny. Przy większym nasileniu zmian ból budzi chorego w nocy, ulgę przynosi wtedy opuszczenie ręki na podłogę.

Diagnostyka

Badaniem potwierdzającym zespół cieśni nadgarstka jest EMG czyli ocena przewodnictwa w nerwie pośrodkowym.

Leczenie

Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest operacyjne przecięcie struktur więzadłowych – troczka zginaczy co poszerza przestrzeń kanału nadgarstka i odbarcza uciśnięty nerw.
Zabieg wykonuje się w trybie ambulatoryjnym (w znieczuleniu miejscowym) lub w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu przewodowym lub ogólnym.

Powrót do zdrowia jest szybszy jeżeli zmiany chorobowe nie trwały zbyt długo i uszkodzenie nerwu było niewielkie. Zazwyczaj ustąpienie dolegliwości i powrót funkcji ręki następują po jednym miesiącu.